• Σηροτροφία – Σαλιγκαροτροφία

  Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα της Σηροτροφίας και Σαλιγκαροτροφίας είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων: Α) Αναπήνισης Κουκουλιών Β) Μεταποίησης Σαλιγκαριών Αναλυτικότερα οι επενδύσεις που εντάσσονται στα πλαίσια του παρόντος θα πρέπει να αφορούν: Σηροτροφία Α. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Σαλιγκαροτροφία Β. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μετεγκατάσταση μονάδων …

 • Δημητριακά

  Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα των Δημητριακών είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων: Α) Αποθηκευτικών Χώρων Δημητριακών Β) Ξηραντηρίων Δημητριακών Γ) Αποθηκευτικών εγκαταστάσεων Ρυζιού Δ) Αποφλοίωσης – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Ρυζιού Ε) Silos σε κόμβους σύγχρονων Διακομιστικών κέντρων. Αναλυτικότερα στον τομέα των Δημητριακών επιδοτούνται οι …

 • Ελαιούχα Προϊόντα

  Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα των Ελαιούχων προϊόντων είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων: Α) Ελαιοτριβείων Β)Τυποποιητηρίων – Συσκευαστηρίων Ελαιολάδου Γ)Ραφιναρίων Ελαιολάδου Δ)Σπορελαιουργείων  Αναλυτικότερα στον κλάδο των ελαιούχων Προϊόντων οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι οι εξής: Ελαιοτριβεία Α.1. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων, χωρίς αύξηση δυναμικότητας με …

 • Οίνος

  Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα του Οίνου είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων Οινοποίησης και εμφιάλωσης Οίνου. Αναλυτικότερα επιδοτούνται οι επενδύσεις: Α. Εκσυγχρονισμού -μετεγκατάστασης – συγχώνευσης οινοποιείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας. Β. Ίδρυσης νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: 1. Σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής …