Ποσοστά Ενίσχυσης

Α) Για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, ενισχύονται με:

Κατάταξη Περιφερειών Περιφέρειες Ποσό επένδυσης ή Τμήμα Επένδυσης Ποσοστό Επιδότησης
Περιφέρειες Στόχου μη Σύγκλισης Στερεά Ελλάδα από 100.000 έως 6.000.000 40%
από 6.000.000 έως 10.000.000 35%

Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης

Αττική, ΚρήτηΠελοπόννησοςΔυτική Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Δυτική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

Ήπειρος

Ιόνια Νησιά

Θεσσαλία

από 100.000 έως 1.500.000 50%
από 1.500.000 έως 3.000.000 45%
από 3.000.000 έως 6.000.000 40%
από 6.000.000 έως 10.000.000 35%
Νησιά του Αιγαίου Πελάγους (εκτός Κρήτης & Εύβοιας) Βόρειο &Νότιο Αιγαίο από 100.000 έως 1.500.000 65%
από 1.500.000 έως 3.000.000 60%
από 3.000.000 έως 6.000.000 50%
από 6.000.000 έως 10.000.000 35%

Δεν ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης στο έδαφος των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Β) Για επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 υπαλλήλους και μέχρι 750 ή έχουν κύκλο εργασιών από 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 200 εκατ. ευρώ, ενισχύονται με το μισό του μέγιστου ποσοστού που προβλέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό 1698/2005.