Νέα – Ανακοινώσεις

  • Πρόσθετα μέτρα-κίνητρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤΑΕ) και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης επενδύσεων, που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας, έλαβε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  • Προκηρύχθηκε η Γ’ Πρόσκληση του Μέτρου 123 Α. Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 30 Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού των 100.000.000€ που έχει διατεθεί για την παρούσα πρόσκληση.
  • Δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ Υπ’ αρίθμ. 4435/144452 (ΦΕΚ Β’ 3075/4-12-2013) που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, πουλερικών,μελιού,, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών,ζωοτροφών, σπόρων, αρωματικών φυτών κ.α.  Αναμένεται σύντομα νέα πρόσκληση του Μέτρου 123 Α συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000€ .
  • Απόφαση απαλλαγής από υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής για την Α’ προκήρυξη του Μέτρου 123 Α
  • Ολοκληρώθηκαν στις 23 Ιανουαρίου 2012 οι υποβολές Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 123 Α.
  • Παράταση έως τέλος Νοεμβρίου στις υποβολές επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Μέτρου 123Α.
  • Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις απο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • Υπεγράφη  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων».
  • Δημοσίευση στο ΦΕΚ 1858Β /22-8-11 των λεπτομερειών εφαρμογής του Μέτρου 123Α. Εντός των επόμενων ημερών η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων,
  • Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 850Β/16-5-2011 που καθορίζει τις διαδικασίες υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων.