Φαρμακευτικά & Αρωματικά Φυτά

Herbs,  herbal supplements and vitamin pills on white background

Στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του ΠΑΑ 2007 – 2013 “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ” εντάσσονται επιχειρήσεις του τομέα της τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και κρόκου Κοζάνης, είτε πρόκειται για την ίδρυση νέων είτε για την επέκταση ή το εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφιστάμενων μονάδων.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τα ακόλουθα προϊόντα με Κωδικούς Σ.Ο: 091020 Κρόκος, ex 091099 Θυμάρι, νωπό ή διατηρούμενο με απλή ψύξη, ex 12119085 Βασιλικός, μελισσόχορτο, δυόσμος, origanium vulgare (ρίγανη/μαντζουράνα η κοινή), δενδρολίβανο, φασκόμηλο, νωπά ή διατηρούμενα με ψύξη, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει στη Χώρα αναγνωρισμένη Ομάδα/Οργάνωση παραγωγών σε αυτά τα προϊόντα. Διευκρινίζεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών για τα ανωτέρω προϊόντα.

Comments are closed.