Μέλι

honey_honey

Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα του Μελιού είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων:

Α) Τυποποίησης – Επεξεργασίας – Μεταποίησης Μελιού

Β) Παραγωγής Σακχαρωδών προϊόντων με βάση το Μέλι

Αναλυτικότερα στην κατηγορία αυτή επιδοτούνται οι επενδύσεις που αφορούν:

1. Εκσυγχρονισμό χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης – συσκευασίας μελιού.

2. Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού, μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού.

3. Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση – μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κ.λ.π.

Comments are closed.