Σηροτροφία – Σαλιγκαροτροφία

saligaria2

Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα της Σηροτροφίας και Σαλιγκαροτροφίας είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων:

Α) Αναπήνισης Κουκουλιών

Β) Μεταποίησης Σαλιγκαριών

Αναλυτικότερα οι επενδύσεις που εντάσσονται στα πλαίσια του παρόντος θα πρέπει να αφορούν:

  • Σηροτροφία

Α. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.

  • Σαλιγκαροτροφία

Β. Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.

Comments are closed.