Δημητριακά

Beans

Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα των Δημητριακών είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων:

Α) Αποθηκευτικών Χώρων Δημητριακών

Β) Ξηραντηρίων Δημητριακών

Γ) Αποθηκευτικών εγκαταστάσεων Ρυζιού

Δ) Αποφλοίωσης – Επεξεργασίας – Τυποποίησης Ρυζιού

Ε) Silos σε κόμβους σύγχρονων Διακομιστικών κέντρων.

Αναλυτικότερα στον τομέα των Δημητριακών επιδοτούνται οι επενδύσεις που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω επιλέξιμες κατηγορίες:

1. Εκσυγχρονισμός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών και με εγκαταστάσεις αερισμού ή με ψυχρό αέρα.

2. Εκσυγχρονισμός – βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.

3. Ίδρυση,  Εκσυγχρονισμός , μετεγκατάσταση ξηραντηρίων δημητριακών.

4. Συμπλήρωση – εκσυγχρονισμό χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης και ψύξης

5. Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης – επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού.

6. Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υδροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.

7. Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.

8. Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.

Comments are closed.