Οίνος

best_wine_new

Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα του Οίνου είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων Οινοποίησης και εμφιάλωσης Οίνου.

Αναλυτικότερα επιδοτούνται οι επενδύσεις:

Α. Εκσυγχρονισμού -μετεγκατάστασης – συγχώνευσης οινοποιείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, για παραγωγή οίνων ποιότητας.

Β. Ίδρυσης νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:

1. Σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

2. Μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν. (ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Δ. Προσθήκης, εκσυγχρονισμού, επέκτασης γραμμής εμφιάλωσης οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής τους.

Σημείωση:

  • Η παραγωγή οίνων ποιότητας αφορά σε ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογική Αμπελοκαλλιέργεια με πιστοποιημένη βιολογική πρώτη ύλη και όχι σε ανάλογη παραγωγή του μεταβατικού σταδίου.
  • Για την παραγωγή οίνων από προϊόντα Βιολογικής αμπελουργίας απαιτείται η προσκόμιση της πιστοποίησης του δικαιούχου της επένδυσης σε περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής ή συμφωνητικά με πιστοποιημένους παραγωγούς πενταετούς διάρκειας

Comments are closed.