Άνθη, Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό

white-roses_2

Στον κλάδο των Ανθέων επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης,  εκσυγχρονισμό, επέκταση υφιστάμενων μονάδων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών

Επιπλέον επιλέξιμη είναι και η ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες ανθαγορές – κέντρα διανομής) από συλλογικούς φορείς ανθοπαραγωγών.

 

Στον τομέα των Σπόρων και του Πολλαπλασιαστικού Υλικού επιλέξιμες στα πλαίσια του Μέτρου 123Α είναι οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Comments are closed.