• Κρέας

  Επιλέξιμες προς επιδότηση στο Μέτρο 123Α του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής, όσον αφορά τον τομέα του Κρέατος, είναι  : Α) οι επιχειρήσεις  Σφαγειοτεχνικών Εγκαταστάσεων, Β) οι επιχειρήσεις Τεμαχισμού και Τυποποίησης Κρέατος, Γ) οι Κρεατογορές και Δ) οι μονάδες Διαχείρισης Υποπροϊόντων Σφαγής. Αναλυτικότερα ανα κατηγορία στον τομέα αυτό συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω επενδύσεις: • Σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις: Α.1. …

 • Γάλα

  Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα του Γάλακτος είναι οι επενδύσεις που αφορούν υπό προϋποθέσεις τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων: Α) Τυροκομείων Β) Επεξεργασίας Γάλακτος Γ) Παραγωγής Γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος Δ) Επεξεργασίας Παραπροϊόντων Γάλακτος.   Αναλυτικότερα ενισχύονται οι επενδύσεις που αφορούν: • Τυροκομεία Α.1. Ίδρυση – επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο …

 • Αυγά – Πουλερικά

  Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα των Πουλερικών και των Αυγών είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων: Α)Τυποποίησης και Συσκευασίας Αυγών Β) Επεξεργασίας Αυγών Γ) Πτηνοσφαγείων Δ) Τεμαχισμού – Τυποποίησης και Μεταποίησης Κρέατος Πουλερικών – Κουνελιών Ε) Σφαγής Κουνελιών – Ινδιάνων εντός Πτηνοσφαγείων Αναλυτικότερα ανά κατηγορία στον τομέα …

 • Μέλι

  Επιλέξιμες προς επιδότηση επιχειρήσεις στα πλαίσια του Μέτρου 123Α, στον τομέα του Μελιού είναι οι επενδύσεις που αφορούν, υπό προϋποθέσεις, τον εκσυγχρονισμό ή/και την ίδρυση μονάδων: Α) Τυποποίησης – Επεξεργασίας – Μεταποίησης Μελιού Β) Παραγωγής Σακχαρωδών προϊόντων με βάση το Μέλι Αναλυτικότερα στην κατηγορία αυτή επιδοτούνται οι επενδύσεις που αφορούν: 1. Εκσυγχρονισμό χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς …